Disclaimer

Taxi Borger besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website.
Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.
Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.

Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan Taxi Borger
niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens
voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door
technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en
worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Zittend Ziekenvervoer

luchthaven
vervoer

Reserveer
Online

Rolstoel
vervoer

groepsvervoer

Tarieven

PGB Taxi
Vervoer

schoolvervoer

Bel mij terug

Zittend Ziekenvervoer

Rolstoel
vervoer

luchthaven
vervoer

groepsvervoer

PGB Taxi
Vervoer

Tarieven

Reserveer
Online

Bel mij terug